Somato Emotional Release (SER)

Een Somato Emotional Release kan ontstaan wanneer, onder begeleiding, bij het unwinden van een blokkade, een verdrongen bewustzijn van de omstandigheden waaronder de blokkade is ontstaan, herinnerd en adequaat verwerkt kan worden.

Wanneer kan een trauma verdrongen worden?

Wanneer de intensiteit en/of impact van een ongeluk of traumatische gebeurtenis bewust, of onbewust, te groot is om op dat moment adequaat verwerkt te worden, kan de kracht ervan opgeslagen worden in de bindweefselstructuren. Soms is ook het bewustzijn van de omstandigheden waaronder het ongeluk of de traumatische gebeurtenis plaatsvond verdrongen.

Beide natuurlijke compensatiemechanismen kunnen een nadelige invloed op diverse systemen hebben, wat een reactie teweeg brengt in ons lichamelijk en psychisch functioneren. Deze compensatiemechanismen zijn al voor onze geboorte actief, dus ook bij baby´s kan een SER plaatsvinden wat zich uit in het unwinden.